ФЪН ШУЙ И ВИНО

Фън Шуй се изписва с двата йероглифа 风水, които означават „вятър и вода”. За всеки земеделски народ е жизненоважно да получава добра реколта, а тя зависи в голяма степен от влиянието на два фактора – вятърът, който променя климата, и водата, с която се напоява земята. Това е причината в Китай с тези две образни понятия да се нарече учението, чиято насока е осигуряването на най-добри условия за живот на всички места, където хората живеят, работят и пребивават.

Статии

Фън Шуй е едновременно философия, изкуство и разбиране за света. Всичко, което се отнася до живота на хората на нашата планета, има пряко отношение към Фън Шуй. Крайната цел е постигане на хармония между енергиите на земята, хората и небето – събрани в идеята за всемирната животворна енергия Ци. Проявлението й в живота на хората древните китайци са оприличили на 5 енергийни трансформации, за онагледяване кръстени на 5 заобикалящи хората неща, чрез които могат да бъдат описани всички явления в нашия свят. Наричат се Петте елемента. Във Фън Шуй има закономерност при подреждането на елементите и взаимодействието между тях. При съзидателния цикъл всеки елемент поражда другия - огънят осигурява раждаемост на земята; земята образува в себе си метала; металът се втечнява; водата напоява дървото, а то поддържа огъня. Към този цикъл трябва да са ориентирани всички взаимоотношения, защото това е пътят към хармонията.

Виното е представител основно на елемента вода. Всяка дейност, свързана с производството на вино или неговата реализация, е подчинена на влиянието на елемента вода върху останалите елементи или обкръжение.

От това произтичат и различните случаи, в които виното може да влияе върху енергийния баланс.

Отчитайки индивидуалното влияние върху човека, е важно да знае, че във виното има и част от елемента огън, защото то повишава моментното енергийно състояние. Разбира се, повишената енергетика има външни проявления, по които може да се прецени достигането на нивото, след което идват проблемите. На практика всеки си знае „мярката”. Хармонията винаги е около средното равновесно положение на каквато и да е ситуация. Малките отклонения в плюс или в минус от „златната среда” ни дават представа за диапазона, в който проявлението на различните енергии поддържат живота в нормални граници. Големите отклонения са вредни, защото изискват значителни ресурси за връщане до здравословната норма.

В ежедневието и в нормална среда постигането на баланс между Петте елемента рядко е изпълнено. Това се отразява на хармоничната обстановка. В редица случаи виното може да изпълнява ролята на представител на елемента вода, като се отчитат неговите особености.

В природата съчетаването на два елемента, които действат разрушително един на друг (водата гаси огъня, а огънят изпарява водата) се наблюдава рядко. Стремежът на Фън Шуй е да използва елементи, с които да хармонизира средата, а не да създава конфликти.

Виното може да се ползва като средство за енергийна корекция, като се използват следните негови характеристики:

  • — агрегатно състояние – течност (елемент вода)
  • — цвят – червеният цвят се отнася към елемента огън, а жълтият — към елемента земя
  • — вид на опаковката (съдове за производство, транспортиране, дистрибуция и консумация) — резервоарите се отнасят към елемента метал, бъчвите се отнасят към елемента метал и дърво, картонените кутии — към елемента земя, а стъклените кани, чаши и бутилки – към елемента вода
  • — оформление на опаковката — допълнително оцветяване на опаковките или наличието на цветни етикети и фирмени марки могат да създадат превес на влиянието на някой от Петте елемента
  • — влияние върху физиологията на човека — проявление на елемента огън
  1. С помощта на древното китайско учение може да се предвиди влиянието на всичко, свързано с виното, като отчитаме последователно следните фактори:
  2. Фаза на производство – чрез Фън Шуй анализ и проверка за геопатология на разположението на лозовите масиви, мястото на производствените, складови, административни и представителни сгради, анализ на самите сгради и работните места;
  3. Фаза на дистрибуция - чрез Фън Шуй анализ и проверка за геопатология на складовите, административни и представителни сгради, анализ на самите сгради и работните места;
  4. Фаза на консумация - чрез Фън Шуй анализ на местата за консумация – обстановка, работни места, привличане на клиенти.

Всичко това има значение за крайния продукт, защото човек въздейства със своята лична енергия върху всяко нещо, до което се докосне. Най-добрият резултат се получава, когато работата се върши в хармонична среда.

Тогава и виното ще доставя най-голямо удоволствие.

 

 

Автор: Банко Пиронков, Фън Шуй експерт, повече информация по темата на www.feng-shui-bg.com

 

 

9