Българска Асоциация за Кулинарна Култура

www.bacc-bg.com

Професионална гимназия по туризъм "проф. д-р Асен Златаров" - Варна

www.pgtvarna.com

Колеж по туризъм - Варна

www.ct-varna.com

Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация

www.bhra-bg.org

Варненска туристическа камара

www.vct-bg.org

Варненска асоциация на хотелиерите и ресторантьорите

www.varh.org

Sommelier Bulgaria

sommelier.bg

HUBAVOVINO.BG

hubavovino.bg

Bulluso Wines

bulluso.net

WineBooking

winebooking.bg

ВИ Рупел

shop.rupel-wine.com